BUDDHIST'S BOOKS AND PECHA बौद्ध धार्मीक पुस्तक तथा पेछ्याहरु

ནང་ཆོས་ཀྱི་དེབ། དཔེ་ཆ། སྨོན་ལམ་རིགས་སོགས།

STORIES

KYABJE JYADAL RINPOCHE’S BIOGRAPHY ༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།

[pdf-embedder url="https://www.buddhismebook.com/wp-content/uploads/2020/05/༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར།-1.pdf" title="༧སྐྱབས་རྗེ་བྱ་བྲལ་རིན་པོ་ཆེའི་རྣམ་ཐར། 1"]     DOWNLOAD  

STORIES

TWELVE GREAT DEEDS OF LORD BUDDHA भगवान बुद्धका बाह्र लीलाहरु མཛད་པ་བཅུ་གཉིས།

( भग्वान बुद्धका बाह्र लीला ) १) तुषित देवलोकबाट अवतरण गर्नु भएको लीलाः तथागत बुद्ध शाक्यमुनि जब तुषित देवलोकमा देवपुत्र पवित्र श्वेतकेतुको रुपमा जन्म लिनुभई देवगणहरुलाई सद्धर्म देशनाद्वारा लाभान्भित गराई रहनु भएको बेला जब मनुष्यहरुको आयु सय वर्ष पुग्यो, उक्त…