གྲིབ་བསང་ཤེལ་གྱི་མེ་ལོང༌། DIBSANG SELGYI MELONG

Verified by MonsterInsights