STORIES

TWELVE GREAT DEEDS OF LORD BUDDHA भगवान बुद्धका बाह्र लीलाहरु མཛད་པ་བཅུ་གཉིས།

( भग्वान बुद्धका बाह्र लीला ) १) तुषित देवलोकबाट अवतरण गर्नु भएको लीलाः तथागत बुद्ध शाक्यमुनि जब तुषित देवलोकमा देवपुत्र पवित्र श्वेतकेतुको रुपमा जन्म लिनुभई देवगणहरुलाई सद्धर्म देशनाद्वारा लाभान्भित गराई रहनु भएको बेला जब मनुष्यहरुको आयु सय वर्ष पुग्यो, उक्त… Continue Reading…

Verified by MonsterInsights